Όροι χρήσης ιστοσελίδας

όροι χρήσης ιστοσελίδας

Η επίσκεψη και χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, στο εξής αναφερόμενο ως i-xperts.gr , αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή των κάτωθι όρων τους οπoίoυς καλείστε να διαβάσετε προσεκτικά και οι οποίοι ισχύουν αμέσως από την πρώτη επίσκεψη σας στον παρόντα δικτυακό τόπο.

1. Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου (λ.χ. προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα) και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου (site) i-xperts.gr που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν στο διαδίκτυο από την εταιρεία I-XPERTS & CREATIVE προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην I-XPERTS & CREATIVE ή στον εκάστοτε δικαιούχο τους, διατίθενται δε στους επισκέπτες του αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση. Η εταιρεία I-XPERTS & CREATIVE καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο διαδικτυακό τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιρότητα τους και δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών/μελών ή τρίτων, για οποιαδήποτε ζημία, οφειλομένη στον εφσαλμένο ή ανακριβή χαρακτήρα τους.

2. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παραγωγής εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της I-XPERTS & CREATIVE ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

3. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου i-xperts.gr πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί τον παρόντα διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της I-XPERTS & CREATIVE.

4. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την εταιρεία I-XPERTS & CREATIVE ή τρίτα μέρη και τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της I-XPERTS & CREATIVE
ή τρίτων μερών, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον παρόντα διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή/και εκχώρηση άδειας ή/και δικαιώματος χρήσης τους.

5. Η διασύνδεση της ιστοσελίδας με άλλες ιστοσελίδες μέσω συνδέσμων (links), πραγματοποιείται μόνο για τη διευκόλυνση των χρηστών/μελών. Η I-XPERTS & CREATIVE δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί από την χρήση συνδέσμων (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, καθώς και για τις πληροφορίες που μπορεί να περιλαμβάνονται στις δικτυακές σελίδες των συνδέσμων τους. Η I-XPERTS & CREATIVE δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των σελίδων προς τις οποίες διατηρεί συνδέσμους, ούτε είναι υπεύθυνη για την πολιτική ασφαλείας άλλων κόμβων, καθώς και για τον τρόπο διαχείρισης των ηλεκτρονικών επισκεπτών τους.

6. Η I-XPERTS & CREATIVE δεν ευθύνεται, για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση , θετική ή αποθετική ζημία των χρηστών/μελών της ιστοσελίδας της, η οποία οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων (π.χ. υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων), στη διάδοση ιών (viruses) ή άλλων παρόμοιων στοιχείων (π.χ. worms, trojan horses) κατά τη διάρκεια χρήσης της ιστοσελίδας, ή αναπαραγωγής (download) στοιχείων του περιεχομένου της ή σε προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. απώλεια δεδομένων κ.λ.π.)

7. Ο χρήστης/μέλος του i-xperts.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει την εταιρεία I-XPERTS & CREATIVE και τους συνεργάτες της για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτός διαθέσει για ανάρτηση, δημοσίευση, ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών της I-XPERTS & CREATIVE.

8. Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι η I-XPERTS & CREATIVE διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες της ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου της στους χρήστες/μέλη που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

9. Η I-XPERTS & CREATIVE δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη/μέλους με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο i-xperts.gr και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

10. Η I-XPERTS & CREATIVE καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου της. Δεν ευθύνεται όμως για τυχόν διακοπή λειτουργίας του δικτυακού της τόπου και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια κέρδους εργασίας ή επαγγελματική διακοπή, οφειλομένη στη αδυναμία παροχής σύνδεσης στον δικτυακό τόπο αυτό.

11. Η I-XPERTS & CREATIVE διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την ιστοσελίδα της, να προσθέτει, τροποποιεί ή και αφαιρεί οποιοδήποτε στοιχείο ή/και πληροφορία που περιλαμβάνεται σε αυτή χωρίς καμία προειδοποίηση.

12. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους.

ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟ E-SHOP

Για τις ηλεκτρονικές σας αγορές από το ενσωματωμένο σύστημα ηλεκτρονικών πωλήσεων της ιστοσελίδας μας (e-shop) απαιτείται η εγγραφή σας ώς μέλος-πελάτης της εταιρείας μας. Για την εγγραφή σας ζητάμε από εσάς τα ελάχιστα απαραίτητα προσωπικά στοιχεία σας καθώς και τα στοιχεία της επιχείρησης σας σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου. Τα στοιχεία σας μεταδίδονται με κρυπτογράφηση SSL (secured by GeoTrust), διατηρούνται σε ασφαλή βάση δεδομένων και ισχύουν οι όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Για τις αγορές σας με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, συνεργαζόμαστε με την τράπεζα Alpha Bank καθώς και την PayPal. Οι πληρωμές σας γίνονται εκτός της ιστοσελίδας μας σε ασφαλές περιβάλον πληρωμών της εκάστοτε επιλογής. Η εταιρεία μας δεν κρατάει στοιχεία που αφορούν την πιστωτική σας κάρτα και σε καμία πρίπτωση δεν θα σας ζητηθεί είτε ο αριθμός είτε το PIN της κάρτας σας από εμάς. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στους τρόπους πληρωμής

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ - REFUNDS

Τα προϊόντα ή/και υπηρεσίες που αγοράζετε από εμάς, έχουν ελεγχθεί ώς προς την ποιότητα και λειτουργικότητα τους, προτού αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μας και εγγυόμαστε για το άριστο αποτέλεσμα. Αν παρόλα αυτά αντιμετωπίσετε πρόβλημα που οφείλεται σε τεχνικό σφάλμα ή δεισλειτουργία, ή αδυναμία εγκατάστασης του προγράμματος/software σας παρέχουμε χωρίς κόστος τεχνική υποστήριξη ώστε να εντοπίσουμε και να λύσουμε το πρόβλημα. Εαν δεν καταφέρουμε να λύσουμε το πρόβλημα, έχετε το δικαίωμα υπ-αναχώρησης και επιστροφής ολόκληρου του ποσού αγοράς και εντός 60 ημερών από την ημερομηνία αγοράς.

Επιπλέον δικαίωμα επιστροφής χρημάτων έχετε εντός 14 ημερών από την ημερομηνία αγοράς και σε περίπτωση που το προϊόν/υπηρεσία που αγοράσατε από εμάς δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές/χαρακτηριστικά που αναλύονται στην ιστοσελίδα μας. Μετά το πέρας των 14 ημερών επιστροφή χρημάτων γίνεται μόνο στην περίπτωση που το προϊόν/υπηρεσία που αγοράσατε, έχει πάψει να λειτουργεί ή δυσλειτουργεί και συνοδεύεται από εγγύηση ή συμβόλαιο/σύμβαση τεχνικής υποστήριξης ορισμένου χρόνου.

Δεν γίνονται επιστροφές σε υπηρεσίες που έχουν αγοραστεί και χρησιμοποιηθεί όπως και σε πακέτα φιλοξενίας, domains, ssl που έχουν αγοραστεί για ελάχιστο διάστημα 1 έτος.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "Alpha  e-Commerce" της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.Η από μέρους σας πρόσβαση στην ιστοσελίδα της I-XPERTS & CREATIVE, επιβεβαιώνει ότι έχετε κατανοήσει με επάρκεια και πληρότητα όσα παραπάνω αναφέρονται, καθώς και ότι συμφωνείτε απόλυτα με τους όρους αυτούς.

Συστήματα κρατήσεων

Ολοκληρωμένα συστήματα PMS διαχείρισης ξενοδοχείων με μηχανή κρατήσεων και απευθείας σύνδεση με σύστημα τιμολόγησης ή λογιστική - εμπορική εφαρμογή ενωμένη με ΑΑΔΕ/MYDATA και κανάλια κρατήσεων ή channel manager.

Πλατεία Παραμάνα 10, Θέρμη,
57001, Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 2310870670
www.bookres.com

 Greek Site English Site

copyright 2021 © bookres.gr